arbeidsdeskundig advies en verzuimbegeleiding

Advies en Verzuim biedt ondersteuning bij:

  • arbeidsdeskundig onderzoek en advies, in kaart brengen van belasting van de functie, belastbaarheid van de medewerker en dit kunnen vertalen naar de praktijk
  • re-integratiemogelijkheden van zieke medewerkers of kandidaten met een arbeidsbeperking
  • mogelijkheden loondispensatie, subsidies en andere werk-gerelateerde voorzieningen
  • verzuimbegeleiding
  • analyse en advies ten behoeve van (complexe) verzuim- en re-integratiedossiers.

Arbeidsdeskundig advies

Is uw medewerker langdurig ziek (geweest) en wilt u de mogelijkheden om terug te keren in het werk in kaart brengen? Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt uitkomst. Het onderzoek stelt vast of en hoe uw medewerker kan re-integreren in de eigen organisatie of daarbuiten. Dit onderzoek is er op gericht om de medewerker en werkgever te ondersteunen bij het maken van de vervolgstappen. lees meer

Verzuimbegeleiding

Uit onderzoek is gebleken dat bij verzuim tussen de 6e en 13e week de afstand tot werkhervatting voor de zieke medewerker steeds groter wordt. Het is dus belangrijk om als werkgever in deze kritische periode de juiste acties te ondernemen. Wat kan er nog wel, ondanks de beperkingen! Vroegtijdige, (gedeeltelijke) werkhervatting in passende taken verkort de verzuimduur en bespaart kosten! lees meer

Vergoedingen en voorzieningen

Als u een medewerker in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan heeft u als werkgever mogelijk recht op premiekorting of vergoedingen voor eventuele kosten voor aanpassingen van de werkplek of hulpmiddelen. Advies en Verzuim kan u hierbij adviseren en ondersteunen bij de aanvraag van deze vergoeding.

logo-advies-en-verzuim

Even voorstellen:

mvh-2018Ik ben Marianne van Hest-Schotanus, oprichter van Advies & Verzuim. Ik heb jarenlange ervaring op het gebied van re-integratie, verzuimbegeleiding en vergroten inzetbaarheid van medewerkers. Ik ga daarbij uit van de mogelijkheden van de medewerker.  Ik stimuleer vanuit een actieve rol de medewerker en de werkgever gedurende het proces om zelf regie te nemen en te denken in oplossingen. Dit zorgt voor een bewezen effectieve route naar duurzaam herstel.

Als geregistreerd arbeidsdeskundige kan ik u als werkgever ondersteunen en adviseren op het gebied van verzuimproblematiek, belasting en belastbaarheid en re-integratie van uw medewerkers. Ik ben op de hoogte van de actuele maatschappelijke, juridische en sociale aspecten rondom verzuim.

Heeft u vragen?

T 06 57 66 20 41

E marianne@adviesenverzuim.nl