Advies en Verzuim geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van de medewerker

Arbeidsdeskundig advies

Is uw medewerker langdurig ziek (geweest) en wilt u de mogelijkheden om terug te keren in het werk in kaart brengen? Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt uitkomst. Het onderzoek stelt vast of en hoe uw medewerker kan re-integreren in de eigen organisatie of daarbuiten. Dit onderzoek is er op gericht om de medewerker en werkgever te ondersteunen bij het maken van de vervolgstappen.

Het arbeidsdeskundig advies geeft inzicht in de mogelijkheden van terugkeer in de huidige functie of andere functie binnen of buiten uw organisatie.

U kunt een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten als:

  • uw medewerker langdurig verzuimt
  • u niet weet of de medewerker weer terug zou kunnen keren in dezelfde functie
  • het onduidelijk is of de medewerker dezelfde arbeidsmogelijkheden behoudt na ziekte / verlof
  • bij moeizame re-integratie trajecten of re-integratie trajecten waarvan het doel onduidelijk is

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende mogelijkheden van de medewerker in kaart gebracht: wat kan de medewerker nog uitvoeren, wat zijn de reële verwachtingen daarover en wat moet aan wet- en regelgeving worden voldaan?

Als terugkeer in de eigen functie een probleem is of niet langer mogelijk is, geeft een arbeidsdeskundig advies duidelijkheid over de vervolgaanpak. Dit is zeker aan de orde zodra het eerste ziektejaar eindigt. Dan moeten er keuzes worden gemaakt over het einddoel van de re-integratie: terug in eigen óf een andere functie bij eigen of andere werkgever.

Het arbeidsdeskundig onderzoek in de praktijk >

Advies en Verzuim werkt conform de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).