Advies en Verzuim geeft inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van de medewerker

Het arbeidsdeskundig onderzoek in de praktijk

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een gesprekken met de werkgever/leidinggevende en de verzuimende medewerker. Een werkplekonderzoek (taak- en functieanalyse) kan deel uitmaken van het arbeidsdeskundig onderzoek. Op basis van de vastgestelde belastbaarheid door de bedrijfsarts (Functionele Mogelijkheden Lijst) onderzoek ik de re-integratiemogelijkheden. Ook vindt desgewenst overleg plaats met de bedrijfsarts. De conclusies en adviezen worden vastgelegd in een rapportage, die beide partijen ontvangen. Deze rapportage kunt u meesturen als onderdeel van het re-integratieverslag en wordt ook door het UWV gebruikt bij de aanvraag van een WIA-uitkering of ontslagprocedure. We doen onderzoek naar:

  • De eigen functie: is uw medewerker in staat om zijn eigen functie in volle omvangt te verrichten (1e spoor)?
  • Zo nee, is de eigen functie passend te maken met technische- of organisatorische aanpassingen, training en instructie en/of het treffen van voorzieningen?
  • Zo nee, kan uw medewerker (op termijn) ander passend werk binnen uw organisatie verrichten, wat zijn de re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever (1e spoor)?
  • Zo nee, wat zijn de mogelijkheden van uw medewerker op de arbeidsmarkt in een andere functie bij een andere werkgever? Is ander werk buiten uw organisatie (nog) mogelijk (2e spoor)?
  • Wat zal naar verwachting de uitkomst zijn van een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in het kader van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) na doorlopen van de wachttijd van 104 weken?
  • Welke scenario‚Äôs zijn denkbaar om te komen tot werkhervatting en welke stappen moeten gezet worden.

Arbeidsdeskundig advies en onderzoek >

Advies en Verzuim werkt conform de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).