Advies en Verzuim kan u adviseren en ondersteunen

Verkleinen op risico loonsancties

Het aantal loonsancties bij WIA-aanvragen daalt fors. Uit cijfers van het UWV blijkt dat er bij circa 8% van de aanvragen een sanctie wordt opgelegd. Ongeveer de helft van de sancties wordt veroorzaakt door administratieve fouten die meestal snel worden opgelost. De andere helft van de sancties komt vooral door onvoldoende re-integratie inspanningen. We zien dat in veel gevallen de werkgever de zogeheten spoor 2 activiteiten niet, onvoldoende of te laat inzet. Deze keuze kan duur uitpakken en leiden tot verlenging van de loondoorbetaling met maximaal een jaar. Uw ziekengeldverzekering dekt deze verlenging niet.

ADvies en Verzuim kan u adviseren en ondersteunen om dergelijke loonsancties te voorkomen. Door tijdige inzet van onze expertise kunt u onnodige hoge kosten voorkomen.

home