Minder verzuim levert fikse besparingen op

Verzuimbegeleiding

Uit onderzoek is gebleken dat bij verzuim tussen de 6e en 13e week de afstand tot werkhervatting voor de zieke medewerker steeds groter wordt. Het is dus belangrijk om als werkgever in deze kritische periode de juiste acties te ondernemen.

Wat kan er nog wel, ondanks de beperkingen! Vroegtijdige, (gedeeltelijke) werkhervatting in passende taken verkort de verzuimduur en bespaart kosten!

Wist u dat 2/3 van het verzuim een niet-medische oorzaak heeft? Dit vraagt een andere aanpak!

Advies en Verzuim brengt ook de onderliggende oorzaak van verzuim in kaart. Natuurlijk moeten de medische aspecten van het verzuim beoordeeld worden, maar die zijn lang niet altijd relevant voor de oplossing. Om verzuim terug te dringen, zetten we daarom de mogelijkheden centraal en niet de beperkingen. Door middel van gesprekken met werkgever en medewerker, overleg met de bedrijfsarts en een bezoek aan de werkplek komen we tot een plan van aanpak. De mogelijkheden, taakaanpassingen, te nemen maatregelen of te treffen voorzieningen en te verkrijgen subsidies worden in dat plan van aanpak weergegeven voor terugkeer binnen de eigen organisatie.

Daarnaast kan Advies en Verzuim u ook adviseren over verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Mijn doel is werkgevers te ondersteunen bij het voorkomen en reduceren van hoge kosten als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit wil ik onder meer bereiken door een snelle en actieve verzuimbegeleiding en door een pragmatische aanpak.

Minder verzuim levert u als werkgever immers fikse besparingen op.